Eglise Saint Jean Baptiste

Eglise Saint Jean Baptiste

Sito e monumento storici, Patrimonio religioso, Chiesa, Tutelato A Annot